Kurumsal iş sistemleri -ERP, CRM, HRM, SCM- ile çalışmak disiplin gerektirir

 

İşlerinizi enformatik bir yönetişim sisteminin koyduğu kurallar çerçevesinde yürüttüğünüzde işleri kolaylaştırsın diye kullanılan uygulamalardan istenilen verimi almak kurallara uymaktan geçer.

 

Kurumlar, tüm faaliyeti belli bir disiplin altında bütünleştiren kurumsal iş sistemlerinin getirdiği kurallara işlevlerini uydurmak zorundadırlar.

 

İşlerin tanımlanmadığı, uzman ICT personeli sorunları olan kurumsallaşamamış şirketler bu uygulamaları kullanmakta zorlanırlar. Onca yatırımdan sonuçta sıfır çekmeleri muhtemeldir! Bu arada zaten pamuk ipliği ile bağlı olarak yürüyen işler de arapsaçına döner. Tam bir kaos durumudur uygulamaya geçiş ve sonrası.

 

Kurumsallaşma projesinde şu yöntemler sunulur;

her işlevin sahibi belirlenecek

bu kişiler zamanlarının hemen tamamını kurumsallaşma projesine harcamayacak

iş akışları, hiyerarşi, onay mekanizmaları tanımlanacak

bu faaliyetlere şirketin her kademesindeki çalışanlar katılacak

kurumsallaşma uyarlaması danışmanlarına şirketin iş yapış şekilleri detaylı olarak anlatılacak, anlamaları ve buna göre alınacak kararlarda yol göstermeleri beklenecek tüm bunları yaparken de işlerin yürümesi, durmaması istenecek…

 

Karar alınamayan durumlarda üst yönetime başvurulur, olay anlatılır ve alternatifler arasından seçim yapması istenir ve üst yönetiminin işi nasıl gördüğü, hangi detaylarda bildiği ortaya çıkar.

 

Gereğinden fazla sayıda toplantı, çoğu kişinin harcanan zamanlarında arkada bekleyen günlük işleri...

Bu arada bazı çalışanlar kurumsallaşma projesi nedeniyle şirket içinde birden önemli şahsiyet haline gelirler; bazı kaprisler, çekememezlikler, niye o neden ben değil fısıldaşmaları...

 

işlerin bilgi işlem tarafından yürütülmesi, takip edilmesi hatta sonuçlandırılması beklendiğinden bilgi işlemin artan iş yükü eklenince yürüyen bazı işlerde kesintiler aksamalar olur.

 

 

İş dünyası Uyumsoft’a geçiyor…

 

İş dünyasının Profesyonelleri,

iDönüşüm düzenlemeleri Süreçlerini

Uyumsoft'a emanet ediyor.

 

iDönüşüm işyükünüzü, bize yıkın!

 

Kurumsal İş Sistemlerinde Disiplin