Kurumsal yönetişim tedarikinde kıyaslama problemi

Türünün en iyisi mi yoksa bütünleşik uygulamalar mı ?

(Best Of Breed vs. Integrated Systems)

 

Almanya’da ERP kullanan kurumlarda yapılan memnuniyet araştırmasında yerli yazılımlar açık ara önde çıktı. SAP, MS, JDE, Oracle, SSA Baan, v.d. uluslar arası yazılımlar ortalamanın altında yerlerde sürünüyorlar –IFS değerlendirmede bile yer almıyor.

Ortalama ERP yerleştirme süresi 10 ay .

Ortalama ERP yerleştirme proje bedeli (sağlanan ortalama memnuniyetin bedeli!) 392,000 Euro.

En memnun müşteriler en ucuz projelerken, en pahalılar en mutsuz müşterilerdeki projeler!

 

Değerlendirme kriterleri:

Kurumsal yönetişimin esasları:

Hızlı kurulum

Hızlı yerleştirme

Hızlı değiştirme/uyarlama

İş modellerindeki değişikliklere kurumsal olarak hızla uyum sağlamak,

Yeni iş modellerine uygun iş süreçlerini hızla örgütleme ve yönetme yeteneği geliştirmek

Kolay eğitim

Kolay kullanım

Kolay bakım

Eklektik “best practices” konseptleri + middleware yerine

işi bütünleştiren öğrenmesi ve yerleştirmesi kolay uygulamalar

 

İş uygulamaları seçiminde kriterler şunlardır:

Kapsam lisans maliyeti (tüm ekosistemin kullanımı gözönünde tutularak teklif alınmalı)

Yerleştirme, uyarlama, eğitim, danışmanlık, destek, donanım, veri tabanı, işletim sistemi olarak beş yıllık sürdürme maliyeti

Yerleştirme ve uyarlama süresi (ROI hesabında tayin edici faktör) adam/gün danışmanlık ve eğitim

Projede görev olacak personel sayısı

Toplam memnuniyet

Genel ERP performansı

Sistem stabilitesi:

Sistemin çökmemesi, kaygı duyulmayacak şekilde çalışması en kritik ölçüttür; çünkü bunun, iş kaybı ve taahhütlerin yerine getirilmesinde gecikmeler -dolayısıyla da sözleşme tazminatları- gibi ciddi sonuçları olur.

 

Açık sistem mimarisi:

Sistemin kurum tarafından bilahere eklenecek modüllerin entegrasyonuna imkan vermesi gerekir. Sistemin kuruma özel ihtiyaçların uyarlanabilirliğini mümkün kılacak bir esnekliği olmalıdır.

 

Kullanıcı dostu, kolay öğrenilir ve kullanılır bir sistem tasarımı gereklidir. Pratik kullanımda sistem performansı, kullanıcının günlük işini kolaylaştırmalı, güçleştirmemelidir.

 

Fiyat/Performans ilişkisi:

Hangi bedel karşılığı ne elde ettiğimiz, yatırımın kendini geri ödemesi bakımından tatmin edici olmalıdır.

 

Yerleştirme projesi (implementation) süresi:

ERP sistemlerinin hayata geçirilmesi, sıklıkla aşırı karmaşık süreçlerde öngörülenden kat be kat uzun sürmektedir. Ortaya sürü-sepet sorun çıkabilmekte, süreç boyunça iş akışları ve ihtiyaç tanımları değişebilmekte ve sonuçta, genelde yerleştirme garantisi verilmeyen durumlarda–özellikle uluslar arası yazılımlarda- öngörülen bütçeyi ve imzalanan sözleşmeyi yirmi katına kadar aşan tecrübeler yaşanmaktadır.

 

Sözleşmeyi imzalayan iş ortaklarının servis performansı:

Implementasyon desteği: sistemi kolay ve hızla uygulamaya geçirmeye yönelik denenmiş ve içselleştirilmiş bir metodolojinin varlığı.

 

Upgrade desteği:

kurumun iş modelleri değiştikçe, kullanıcılar her gerektiğinde yeni işlevsellikler elde edebilmelidirler.

 

Projede görev alan kişilerin yeterliliği,

Genelde sanayi ve özelde sektör bilgisi ve danışmanlık kalitesi:

uygulama yerleştirme danışmanları, uygulamayı; sanayide, ticarette ve hizmet gibi farklı sektörlerde geniş bir yelpazeye yayılmış kurumlarda yerleştirmiş olmalıdır.

 

Eğitimlerin ve yardım masası hizmetlerinin kalitesi ve hizmet verenlerin yetkinliği:

İlk elden ERP bilgisine sahip elemanlar tarafından uygulamanın tüm detaylarını kapsayan eğitimlerle kullanıcılar yazılımdan fayda sağlayacak bir görgüyü edinmelidirler.

 

Toplam ERP sistem yatırımı:

Bir ERP yatırımı, aktif canlı kullanımdan itibaren net yarar sağladığı süre boyunca avantajları, o yatırımın başlangıcından itibaren öngörülen beş yıllık süre boyunca yol açacağı maliyetlerle karşılaştırılmalıdır.

Öğrenme ve kullanma kolaylığı

 

İşin zoru : Cha(lle)ngeChange Management

 

Değişim rüzgarları:

 

Işalanları Business areas

Ürün gamları Product lines

İş prosedürleri Business procedures

İş kanalları Business channels

İş Ortakları Business partners

İş kuralları Business rules

İş stratejileri Business strategies

Değişim yönetimiChange management

değişiyor. 

Anahtar kelime “değişim” ise çözüm “best practice” değil!

 

İşin temeli satınalma ve satış uygulamaları

Tamamlayıcı uygulamalar

İşte değişiklik stratejilerini uyarlama

İşi bütünleştirme stratejilerini uyarlama

Sürdürme destek hizmetleri

Gerçek zamanlı iş pratikleri

 

Esnek tedarik politikası  “Everything is possible”

Modüler, işlevsel, v.d. lisanslama

ASP servisleştirilmiş uygulama, lisans yok, servis ücreti (application service provider)

Kiralama (rent an application)

Sunucu bazlı lisanslama (server based licencing) kullanıcı sayısı önemsiz

Toptan grup alımı indirimi (volume discount)

Yaşatma ve sürdürme garantisi –360º tek noktadan tedarik (single point sourcing):

koda,

teknolojiye,

metodolojiye,

know-how’a,

dökümantasyona,

geliştirim ortamına

bizzat hakim tek muhatap yetenek merkezi!

 

Ana fikrin ana fikri;

Taş yerinde ağırdır!

 

 

Kurumsal İş Sistemleri Tedarik Kıyaslama Problemi