Karmaşayı Yönetilebilir Kılmak

 

Bugün iş/görevin sürdürülebilirliği,

görevdeki (iş modeli) değişikliklerin sonucu

kritik uygulamalardaki değişiklik ya da eklentileri

hangi hızla gerçekleştirilebileceğine bağlıdır.

Burada kazanılması gereken kurumsal yetenek,

stratejik plandaki hedeflerle uygulamaların örtüştürülmesi sürecinde yaşanabilecek fırsatlar, riskler ve maliyetlerin

algılanması,

tanımlanması ve

kontrolüne

ilişkin yönetişim alanlarına hakimiyettir.

 

“İş/Görev'in Aslı Yönetişimdir!”

“İş Teknolojileri” (ICT Bilişim ve İletişim Teknolojileri) intersektörel bir moderatördür (iş kolaylaştırıcı)!

Yönetişim,

(“management”, “governance”, “ICT products”, “informatics”)

içeren, fakat hepsinin ötesinde,

İşin/görevin ifasını sağlayacak modellerin

geliştirilmesini,

uygulanmasını,

değiştirilip dönüştürülerek sürdürülmesini sağlayan (enabler)

teknoloji/çözüm/hizmet/ürünleri kullandıran,

her kurum için en acil “mission critical” faaliyet bütünüdür.

Kurumun görev tanımının değişimine paralel olarak,

İş yapma şekilleri de belirsizleşip, değişip dönüşmektedirler.

Kurumlar kendilerini yeniden konumlandırmakta ve

buna uygun yeni iş/görev süreçlerini hayata geçirip çalıştırmak zorunda kalmaktadır.

Bu “kaotik” hal, eski hali muhal kılmakta ama

yeni hale uyum faz farkıyla gerçekleşebilmektedir.

Kurumlar uyumun gerektirdiği yönetişim esnekliğini sağlamakta zorlanmaktadırlar.

 

Yönetişim yöneticilerin asli işidir!

Kurumsal yönetişimin esası,

kaynaklara erişilebilirliği,

kaynakları etkin bir şekilde hizmete amade kılmayı ve

kurumda işbirliği ortamını en üst seviyede sağlamaktır.

Maximum “availability, efficiency, and collaboration.”

BİT Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve uygulamalarının (ICT)

etkinliği (efficiency),

doğrulanması (verification) ve

denetimi (audit)

artık yönetişimin ta kendisidir.

Bunu algılayıp anlayarak,

iş teknolojilerinin eniyilenmesinin kurumun en stratejik yatırımlarından olduğunu kabullenerek gerekli bütçeleri ayırmak bakımından farkındalık aciliyet kesbetmiştir.

ICT, kurumların en stratejik yatırımları arasındadır

ICT bilgi ve iletişim teknolojileri uygulama projelerini de

denetim altında, uyumlu, uygun, şekilde yönetin. 

Çünkü iş/görev artık büyük ölçüde bu uygulamaların teşkil ettiği platform üzerinde cereyan ediyor, yerine getiriliyor.

ICT artık işin bizzat aslı, faslı değil!

 

Görev Zekası

İnsanüstü ve kurum kaynak ve zamanını aşan bir süreç olarak

iş/görev sürekliliğinin gereği tektir: 

Doğru Yap ve Bitir! 

Bunun yolu, yönetişimin;

örgüt, eğitim, donanım, yazılım, test, performans ve denetim

gereklerini yerine getiriyor olması,

yönetimin de gerekli adımları atmış, yatırımlarını yapmış olmasıdır.

Bu sorumluluk en üst kademeden başlayarak her yöneticinin ve

onların bir toplamı olarak ta kurumun görev zekasına tekabül etmektedir.

Bu konular stratejik önemde ve ilk sırada bu görev zekasının nesnesi olmuştur.

 

Delege etmekle başınızdan atabileceğiniz operasyonel destek kapsamında telakki edilmeleri mümkün değildir.

 

 

Karmaşayı Yönetilebilir Kılmak