İşletme odaklı c/s mimariden

İş odaklı a/s mimaride enformatik sistemlere

 

Uluslar arası iş uygulamaları MRP/MRPII/ERP/ERPII/ERM silsilesinin makus talihi işletmeyi iş zannetmek ya da işi işletmeye indirgemek olmuştur.

Bunun kök nedeni “iktisat-işletme” (“macro-micro”, “economics-business”) ayrışmasında yatar.

 

Bu yanılsama, vertikal-analitik bir mühendislik çalışması olarak haddini aşan beklentiler yaratan “kaynak planlaması”fiction”ı etrafında mistifike edilmiştir.

 

B2B2C Internet ile birlikte, SQL, OLAP çizelgelenmiş ve ad-hoc raporlama ve BIW iş/lem analizi imkanları artık işi ekosistem bazlı yeni bütünleşik, pratik, basit, kolay, iş modeline esnek bir kurumsal iş sistemi mimarisini mümkün kılmaktadır.

 

Mükemmeliyetçi iş süreçleri (business excellence) hedefleyen yeniden yapılanma (“to be”),

işletme içi süreçlerde verimliliğin/karlılığın artırılmasına odaklanmış en iyileme (optimization),

türünün (sektörel) en iyisi uygulama mimarisi (best of breed), yerine;

 

Ekosistemin (hammadde/mal/destek/hizmet tedarikçileri, üreticiler, dağıtıcılar, re/organize perakendeciler, lojistikçiler ve tüketiciler)

tüm aktörleri arasındaki malzeme/yarı-mamul/ürün/hizmet, veri ve para akışının geri dönüşümünü de içeren tüm süreçlerin aynı enformatik platformda takibinden oluşan bir bütünü ortak iş kültürü olarak tanımlamalıyız.

 

Burada herkesin kendini sektör ilan ettiği ve faklılaştırdığı çerçeveler (framework) yerine dört temel ön tanımlı (pre-set) evrensel iş modeli etrafında standartlar oluşturulmalıdır.

 

Tayin edici olan, 4 iş modelinden birini, dünyanın herhangi bir yerinde, kullanıcıya göre bir UTF8 dilinde, SaaS olarak hızla hayata geçirmektir.

 

Karın kaynağı, çoktan beri (Zara’dan beri diyebiliriz);

“en”ler, mükemmelleştirmeci faklılaşmalar (markalaşma, cilalı imaj, etc.) değildir;

hız, makul fiyat ve sipariş karşılama’da (response) esnekliktir.

 

“İş'in Aslı Yönetişim!”

Yönetişim = yönetim + iletişim + bilişim

Geleneksel işletme birimleri; üretim, tedarik, satış, personel’e tekabül eden operasyonel  yetenekler  işin aslı değil, faslıdır.

 

Fasıllarda mükemmelleşmek aritmetik bir toplam olarak başarıyı tarif etmez!

Mükemmel birimleri olan ne devler battı dünyada!

Aslolan yönetişimdir!

 

Artık geçmişin bu eklektik gelişim sürecinin işletme odaklı mimari modüllerinden (SCM, ERP, CRM, v.d.)

daha iş odaklı enformatik sistem kavramsallaştırmasına yönelmeliyiz:

 

Değişim Yönetimi, Yenilikçilik, Innovation

İşlemler, Operation 

İletişim, Communication,

Finansal Risk Yönetimi, Consolidation

Yetkilendirme, Delegation

İş Bütünleştirme, Integration

 

Değişim Yönetimi, Yenilikçilik, Innovation

 

-İş Modeli Geliştirme, Süreç Tanımlama

  SaaS, IaaS, PaaS, Cloud, DC Outsourcing

-B2B2C: iTicaret

-iDönüşüm Metodolojisi

  iŞirket, e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, , e-Ödeme, e-Arşiv, eİmza, MERSİS/ESBİS, HKS, TİKAS, v.d.

 

İşlemler, Operation 

-Ürün/Stok

-İşgücü, Planlama, Özlük, Puantaj, Bordro

-Fatura/İrsaliye

-Satış/Satınalma Siparişleri

-Üretim Takip

-Ekosistem, Üye, Cari

-Müşteri İlişkileri Ve Servis

...

İletişim, Communication,

-Ajanda

-Mesaj/Haberci

-İçerik -Literatür

-Projeler

...

Finansal Risk Yönetimi, Consolidation

-Bütçe

-Kasa

-Banka

-Çek Senet

-Krediler

-Nakit Akışı, Ödemeler Ve Tahsilat

...

Yetkilendirme, Delegation

-Denetim, Muhasebe, Çizelgelenmiş Raporlama

-Güvenlik,

-İşlem Bazlı Gözetim

...

İş Bütünleştirme, Integration

...

 

İşletme Odaklı Mimariden İş Odaklı Mimariye