Her dönüşüm, yeni bir bilgi teorisidir.

 

Internet bir teknolojik dönüşümdür ve işin/görevin ifasını kökten değiştirmektedir.

 

Bu dönüşüm, iş teknolojilerinden başlayarak, geçmişin işletme, iş idaresi, iktisat, bilişim gibi disiplinlerinin yaydığı bilgiyi (akademyayı)

herkese ulaştırmaya çalışmaktadır.

 

Dönüşüm eşikleri, geçmişten gelen güç odaklarını, dokunulmazlıkları, özerklikleri, toplumsal denetim dışılıkları, kutsallıkları, kabulleri, bilgileri değiştirir, hatta ortadan kaldırır.

 

Görüntü ile öz hemen çakışmaz ama teorik olarak anlaşılabilir. Olan biteni anlamak, öğrenmek, açıklamak gerekmektedir.

Bilimin ışığı iki yanlıdır: hem geçmişi hem de geleceği aydınlatır; geleceği yapılandırırken, geçmişin tozunu silkeler ve değiştirir.

 

Akıl haritalarını yenilemek

Geçtiğimiz on yılda, bilgi toplumu, eDönüşüm gibi konuları analitik-indirgemeci bir akılla ele aldık. Görevi;
doğrusal, sıralı, ardışık ve kategorik algıladık
unsurlarına ayırdık, ayrıntılarını analiz ettik, parçalarına odaklandık,
detayları sabitleyip, mükemmelleştirip, kurallara bağlayarak uyguladık.

 

Şimdi hayatın;

kaotik, bütünleşik parçalarını, içiçe bağlamlarını sentezlemek zorundayız.
Akıllı sistemlere bel bağlamak olmaz;
görev aklı/zekası geliştirmiş akıllı örgütler (devlet teşkilatı, belediye, STK) olur!

Resmin bütününden kopmamak için,
kategorilere odaklanmanın körlüğünü aşmalıyız.
Hayatın her anında ve alanında;
değişken, esnek, geçici bilgiyi yakalamalıyız!

Her Dönüşüm, Yeni Bir Bilgi Teorisidir