Kurumsal İş Sistemleri ve e-iş uygulamaları

Kuruluşların kurum içi bölüm, hiyerarşi, iş modeli sınırlarını aşan gelişmeler ERP temelli uygulamaların şeklini ve kapsamını değiştiriyor. Girişimler; B2B iTedarik, EDI, v.d. iDönüşüm uygulamaları gibi alanlarda bütünleşik kurumsal ve e-iş hizmet sağlayıcılarını aramak zorundalar.

 

Vurgu artık, kurumdan onlarca pahalı nitelikli personelin ve her modüle ayrı bir sürü danışman ile milyonlarca dolar ve yıllarca komple uçtan uca süreçleri destekleyen sistemlerin tasarımı ve uygulanması yerine standart çekirdek sistemlerin etrafında ayrık aktivitelerin yürütülmesi ve ekosisteme servisler için yeni yollar aramak üzerinedir.

 

Dünyada çoğu şirket, eskiden kar merkezlerinin ve bölümlerin talepleri ile başa çıkmak için uygulanan dağıtık ERP sistemlerini web tabanlı merkezi sistemlerle değiştirmek derdinde.

 

Tüm kuruluşlar, operasyonel etkinliğini ve verimliliğini geliştirmek için iç entegrasyonu dış entegrasyonla tamamlamak için bütünleşik kurumsal e-iş uygulamalarına geçiş arayışındadır.

 

ICT yatırımlarını yönlendiren iyi müşteri hizmeti, rekabet, maliyet düşürme, verimlilik, ürünlerin birim maliyetinde azalma hızı, ya da bir BSC karnesi gibi geleneksel nedenlere atfedilen önem listenin tepesinden kaymış.

Bunun yerine, mevcut kurumsal uygulamalar ortamını şekillendiren ana faktör iş geliştirmek için tedarikçi ve müşterilerle iş süreçlerini hızlandırmak, uyum, servis, pazar penetrasyonu olarak tanımlanıyor.

 

B2B, B2C iTicaret, e-İş uygulamaları, kurumsal düzeyde ve ekosistem bazında çevrimiçi çalışmak, verileri hızla işlemenin, enformasyonun, karar vermenin bir yolu oldu.

 

Büyük değişim burada gerçekleşiyor.

Diğerleri gibi müşteri hizmetleri yaklaşım tercih gibi konularda bir dizi bakarken, biri davalı özlü, "" olarak bu listeler.

 

Özetle, kurumsal uygulamalar, bu yılki ankete ortaya çıkan resim karışık bir tanesidir. Entegrasyonunu geliştirmek ve kurumsal kat içinde e-iş dahil yollarını bulma konusunda yeni ve hoş bir odak noktası olsa da, yatırım eksikliği Amaçlayan bir gerçeklik haline gelmeden önce biraz zaman olabilir anlamına gelir.

 

Kamu hizmetleri, üretim, ticaret, inşaat, eğitim, perakende, enerji, finansal hizmetler, gastronomi ve turizm, kullandırma ve barındırma v.d. tüm sektörler, dünyada ağlaşma ve devletin online iDönüşüm stratejilerinin bir sonucu olarak kurumsal iş sistemlerini değiştirmek ve bütünleşik iDönüşüm hizmet sağlayıcılarıyla çalışmak için ciddi bir durum değerlendirmesi yapmak zorundadır.

   

Uyumsoft'un ,

Türkiye’nin İş Dünyasının

iDönüşümünü hedefleyen uygulamaları,

Kamusal iDönüşüm düzenlemeleri;

 

MERSİS Merkezi Sicil Kayıt Sistemi

ESBİS Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi

HKS Hal Kayıt Sistemi,

TİKAS Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi

ARGE Merkezleri Portalı,

e-Defter,

e-İrsaliye,

e-Fatura,

e-Ödeme,

e-Arşiv,

e-GenelKurul,

MTHS iŞirket

iMutabakat

 

 

ERP Yetmez! ERP’ler Değiştiriliyor!