Değişimi yakala!

 

19.yy üretim esaslı iş “production based business” devriydi; 

20.yy’da lojistik esaslı işe “logistics based business”a odaklanıldı; küresel ağlar, dijitalleşme ve network devriydi;

  

20. yüzyılda insanlığın kaderini şekillendiren en önemli paradigma değişimi, dünyanın küresel ağlarla çevrili ve örülü hale gelmesidir.:

demiryolu, hava, deniz ve kara ulaşım, telekomünikasyon, bilgisayar ve Internet, TV, gazete, medya ağlarıyla örülmesinin ardından çok uluslu şirketlerle, bankalarla, uluslararası para piyasalarıyla, yabancı yatırımlarla örülmesi.

 

Bu devrimlerin işi dönüştürmesiyle küresel, bütüncül, entegre bir paradigmanın ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

 

21.yy’a ise küreyel merkezkaç güçlerin tasarım bazlı iş “design based business” kabiliyeti damgasını vuracak.

Ürün geliştirmeden ziyade iş modeli geliştirme ve uygulayıp, uyarlamak, değiştirip sürdürmek esas olacak.

  

Türkiye, Avrupa “logistics based business”a geçerken tekstil başta olmak üzere devreye girdi ve üretimi üstlendi;

Türkiye, şu anda “logistics based business”a geçişin sıkıntılarını yaşıyor; bireysel tüketici müşterinin eksende olduğu retail konusundaki odaklanma bunun bir işareti.

Gündeme “design based business”ı eklemezsek; kuyrukçuluk (“me too!”) ve bunun tabii sonucu olarak “sıfır kar operasyonu” sendromu sorunu sürecek!

 

İş geliştirmeye matuf iki türlü yönetişim tarzı vardır:

 

1.Cari kurumsal hayatı sürdürmeye, içe dönük iyileştirip mükemmelleştirmeye yönelik proaktif yetenekler geliştiren

 

2.Cari kurumsal hayatı etkileyen değişime uyum sağlamaya, yapıyı değiştirmeye, hızla dışa dönük tepki vermeye yönelik reaktif yetenekler geliştiren

 

Mükemmel; iyinin, mümkünün, fırsatın düşmanıdır; kuralcıdır, müsriftir, kısırdır, detaydır, odaklar, körleştirir, non-profit karekteri ağır basar.

Halbuki kurallar yönetilmez; istisnalar yönetilir.

Aslolan hayattır!

Hayat, hükmünü yürütür!

 

İşin yolu hep aynıdır!:

 

  • -Outsource!

Dış kaynak kullan! (dönüşüm, konsolidasyon ve toplulaşma)

  • -Copy!

Tasarımı hızlı hallet! (gerekirse taklit ederek, kibarcası fikirden esinlenerek)

  • -Simplify!

Süreçleri basitleştir!

  • -Adapt!

Iş modellerini değişimlere hızla uyarla!

  • -Re-act!

Iş fırsatlarını hızlı değerlendir!

 

Eski yaptıklarımızı sürdürmeye çalışmanın çok anlamlı olmayacağı görülüyor,

“hızla uyum sağlamak” geleceğin tek teminatıdır.

 

 

Değişimi Yakala!