APS Yerleştirme Proje Metodolojisi;

 

Senaryo analizi

ERP entegrasyonu ve veri organizasyonu

planlama mantığı analizi,

tasarımı,

Algoritma geliştirme,

Alt yapı oluşturma ve

Çizelgeleme algoritmalarının yapılandırılması

 

Senaryo Analizi

APS sisteminin kullanımı ile mevcut kaynak ve kapasite analizleri yapılır.

Sipariş tahminlerine bağlı olarak oluşturulan senaryoların üretim birimlerine olası etkileri ve muhtemel darboğazlar önceden belirlenebilir. Planlamacı bu darboğazların giderilmesine yönelik önlemleri planlama sisteminde benzeterek (simulation) durum degerlendirmeleri yapabilir.

 

Uzun vadeli operasyonel detayda üretim planları ile atıl kapasitenin nasıl değerlendirilebileceği konusunda analizler yapabilir. Algoritmalara yansıtılabilecek planlama politikası degisiklikleri, yapılması düşünülen yatırımların kapasite, verim ve karlılığa olası etkileri sınanabilir.

 

Alternatif vardiya, kapasite, maliyet, lojistik çözüm girdileri ile genel tabloda olabilecek değişiklikler gözlenebilir.

 

ERP Entegrasyonu ve Veri Organizasyonu

APS planlama mantığı analizi, tasarımı, alt yapı oluşturma ve çizelgeleme algoritmalarının yapılandırılması ardından APS sistemi, mevcut ERP verilerini kullanarak sonlu kapasite planlama aktivitesini gerçekleştirir.

 

Bu entegrasyonda mevcut verilerin merkezi olarak organize edilmesi ve kullanılması esastır.

 

Veri organizasyonunu ve aktarımını sağlayacak ara yüzlerin devreye alınmasından sonra APS sistemi gerçek çizelge bilgisi üretilebilir hale gelir. paralel yürütülen bu süreçler aynı anda bitirilmesi hedeflenir.

 

Veri yapılarının tasarımı, geliştirme, kurulum ve kullanıma alınması çalışmalarında APS sisteminin entegrasyon ihtiyaçlarının belirlenmesinde ERP danışmanlık ekibi yönlendirilir. Çizelgeleme sisteminin ERP'den veri alıp işleyebilmesi için gerekli uzaktan/dışardan fonksiyon çağırma (remote function call) metodlarının ERP tarafında oluşturulması ve bu metodların ERP ilişkileri kurgulanır.

 

APS in üreteceği detay çizelge bilgileri de ERP ortamına aktarılır. Bu aşamada da APS’nin ERP veri aktarım metodu kullanılır.

 

ERP sisteminden veri aktarımının sağlanmasından sonra APS algoritmalarının proje hedeflerine uyumu test edilir. APS çıktısı çizelgeler incelenerek algoritmalar son haline getirilir.

 

Atanan ERP Danışmanlık Ekibi, APS sisteminde kullanılacak verilerin ve yaratılacak çizelgenin ERP tarafındaki kullanımına yönelik yapıları geliştirir, kurar ve kullanıma alır.

 

ERP ile sağlanacak bağlantı için, kullanılacak sisteme ilgili ERP istemcinin kurulması gerekir. ERP sunucu tarafında sağlanacak kullanıcı ve erişim izinleri ERP yetkilileri tarafından organize edilir.

 

Planlama Mantığı ve Algoritma Geliştirme

Proje ekiplerinin ilgili eğitimleri tamamlanıp, algoritma yazma ve okuma yeteneği kazandırılmasının ardından, analiz ve tasarım aşamasında proje ekiplerince belirlenen tedarik zinciri planlama mantığı görsel algoritma düzenleme aracı ile APS sistemine yerleştirilir.

 

APS sistemi üzerinde ifade edilmesi gereken planlama kuralları ve yaklaşımları belirlenir ve ilgili algoritmalara yansıtılır.

 

ERP Entegrasyonunun tamamlanmasi ile APS üzerinde implement edilen planlama mantığının detayları analiz edilebilir ve verilen kararların sonuçlarının direkt olarak sağlamasının yapılacağı bir ortam yaratılmış olur.

 

Bu noktadaki ana amaçlar;

analiz yapılabilecek bir üretim planı oluşturmak,

geliştirilecek planlama kurallarının sisteme olan etkilerinin analizini yapabilmek,

mümkün olduğunca çok sayıda "geliştirme - çizelgeleme - analiz - revizyon" döngüsünü gerçeklemek,

çizelgeme oturumlarında yönetim politikalarını yansıtıp sonuçlarını analiz etmektir.

 

 

APS Yerleştirme Proje Metodolojisi